• 1
  • 2
  • 3
GIỚI THIỆU
GIỚI THIỆU CÔNG TY
Giới thiệu Công ty cổ Phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng
Tiền thân của Công ty CP Cảng Cửa Cấm HP là XN Cảng Cửa Cấm Hải Phòng trực thuộc Sở Thuỷ sản Hải phòng, thành lập ngày 16/1/1981 và được giao nhiệm vụ quản lý
Xem tất cả

THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TICH HĐQT
Tiêu đề
Trích yếu
Xem tất cả

SỨ MỆNH, TẦM NHÌN

BAN ĐIỀU HÀNH

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
Xem tất cả

NHỮNG MỐC LỊCH SỬ VÀ CÁC DANH HIỆU

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẤM HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 02 - Đường Ngô Quyền, Q.Ngô Quyền, TP. Hải Phòng. Điện thoại: (84-31) 3837391,3827038. Fax: (84-31) 3837393.
Website: http://cuacamport.com.vn. Email: Support@cuacamport.com.vn. Phát triển bởi Brandinfo