• 1
  • 2
  • 3
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Báo cáo tài chính quý 3 - Năm 2019 ( 24/10/2019 )
Báo cáo tài chính quý 1 - Năm 2019 ( 22/04/2019 )
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ( 28/03/2019 )
CBTT Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: Công bố lại Tờ trình phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2019. Lý do thay đổi: Sửa lại một số nội dung của Tờ trình (21/03/2019)
Thông báo mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ( 14/03/2019 )
CBTT: Công văn về việc giải trình chậm CBTT Quyết định xử lý vi phạm về thuế niên độ năm 2015,2016 ( 07/03/2019 )
Báo cáo thường niên năm 2018 ( 06/03/2019 )
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 ( Ngày 04/03/2019 )
CTCP Cảng Cửa Cấm HP trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công ty v/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Ngày 19/02/2019)
Báo cáo tài chính quý 3 - Năm 2018
1 2 3 4 5 ...

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẤM HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 02 - Đường Ngô Quyền, Q.Ngô Quyền, TP. Hải Phòng. Điện thoại: (84-31) 3837391,3827038. Fax: (84-31) 3837393.
Website: http://cuacamport.com.vn. Email: Support@cuacamport.com.vn. Phát triển bởi Brandinfo