• 1
  • 2
  • 3
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Báo cáo tài chính quý 2 - Năm 2020 ( Ngày 23/7/2020 )
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ( Ngày 16/6/2020 )
Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
CTCP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty ( Ngày 26/05/2020 )
CTCP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng xin công bố thông tin công văn về việc được chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ( Ngày 22/04/2020 )
Báo cáo tài chính Quý 1 - Năm 2020 ( Ngày 20/04/2020 )
Công văn về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ( Ngày 15/04/2020 )
Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ( 24/03/2020 )
Báo cáo thường niên năm 2019 ( Ngày 03/03/2020 )
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 ( Ngày 25/02/2020 )
1 2 3 4 5 ...

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẤM HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 02 - Đường Ngô Quyền, Q.Ngô Quyền, TP. Hải Phòng. Điện thoại: (84-31) 3837391,3827038. Fax: (84-31) 3837393.
Website: http://cuacamport.com.vn. Email: Support@cuacamport.com.vn. Phát triển bởi Brandinfo