• 1
  • 2
  • 3
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Công ty cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông Công ty về việc: Thông báo quyết định số 254/QĐ-UBND về việc thu hồi đất và quyết định số 253/QĐ-UBND về việc bồi thường.
CTCP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công ty về việc: Thông báo chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023
Công bố thông tin: Quyết định bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty
Báo cáo tài chính quý 3 - Năm 2023
Báo cáo tài chính quý 2 - Năm 2023
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023 (Bản rút gọn)
CBTT. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT
CBTT. Nghị quyết, Biên bản và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
CBTT. Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty
1 2 3 4 5 ...

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẤM HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 02 - Đường Ngô Quyền, Q.Ngô Quyền, TP. Hải Phòng. Điện thoại: (84-31) 3837391,3827038. Fax: (84-31) 3837393.
Website: http://cuacamport.com.vn. Email: Support@cuacamport.com.vn. Phát triển bởi Brandinfo