• 1
  • 2
  • 3
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Đại hội Đồng cổ Đông Thường Niên năm 2012

Đại hội Đồng cổ Đông Thường Niên năm 2012

 Đại hội Đồng cổ Đông Thường Niên năm 2012


dai hoi co dong.jpg


dh co dong.jpg


anh.jpg


CÁC TIN KHÁC
Báo cáo tài chính quý 1 - Năm 2024
Biên bản, Nghị quyết và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Báo cáo thường niên năm 2023
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023
Công ty cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông Công ty về việc: Thông báo quyết định số 254/QĐ-UBND về việc thu hồi đất và quyết định số 253/QĐ-UBND về việc bồi thường.
CTCP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công ty về việc: Thông báo chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023
Công bố thông tin: Quyết định bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty
1 2 3 4 5 ...

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẤM HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 02 - Đường Ngô Quyền, Q.Ngô Quyền, TP. Hải Phòng. Điện thoại: (84-31) 3837391,3827038. Fax: (84-31) 3837393.
Website: http://cuacamport.com.vn. Email: Support@cuacamport.com.vn. Phát triển bởi Brandinfo