• 1
  • 2
  • 3
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Đại hội Đồng cổ Đông Thường Niên năm 2012

Đại hội Đồng cổ Đông Thường Niên năm 2012

 Đại hội Đồng cổ Đông Thường Niên năm 2012


dai hoi co dong.jpg


dh co dong.jpg


anh.jpg


CÁC TIN KHÁC
Báo cáo tài chính quý 3 - Năm 2019 ( 24/10/2019 )
Báo cáo tài chính quý 1 - Năm 2019 ( 22/04/2019 )
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ( 28/03/2019 )
CBTT Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: Công bố lại Tờ trình phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2019. Lý do thay đổi: Sửa lại một số nội dung của Tờ trình (21/03/2019)
Thông báo mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ( 14/03/2019 )
CBTT: Công văn về việc giải trình chậm CBTT Quyết định xử lý vi phạm về thuế niên độ năm 2015,2016 ( 07/03/2019 )
Báo cáo thường niên năm 2018 ( 06/03/2019 )
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 ( Ngày 04/03/2019 )
CTCP Cảng Cửa Cấm HP trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công ty v/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Ngày 19/02/2019)
Báo cáo tài chính quý 3 - Năm 2018
1 2 3 4 5 ...

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẤM HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 02 - Đường Ngô Quyền, Q.Ngô Quyền, TP. Hải Phòng. Điện thoại: (84-31) 3837391,3827038. Fax: (84-31) 3837393.
Website: http://cuacamport.com.vn. Email: Support@cuacamport.com.vn. Phát triển bởi Brandinfo